Zavřít

záchranáři šumava

Občanské sdružení „Záchranáři Šumava“, vzniklo v roce 2013 jako dobrovolné, neziskové sdružení občanů, ve kterém se sešli příznivci záchranářské kynologie a zastánci ochrany přírody k aktivní činnosti na ochranu přírody a propagaci bezpečného a ohleduplného pohybu v přírodě, zejména na území Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, k popularizaci tohoto cíle a provozování  všech činností v rámci záchranářské kynologie.

Základními cíli sdružení jsou především ochrana přírody, poskytování pomoci návštěvníkům hor, propagace zásad bezpečného pohybu v horách a poskytování  obecně prospěšných služeb v oblasti záchranářské kynologie, zajištění potřebného zázemí pro výcvik psů a provádění  záchranných, tréninkových, zkouškových a společenských akcí souvisejících s kynologickým výcvikem.

Sdružení vykonává především praktickou činnost ve spolupráci se subjekty Integrovaného záchranného systému, zajišťuje  chov a výcvik záchranářských psů a v souladu s posláním Mezinárodní  kynologické organizace FCI, pořádá vzdělávací akce ( přednášky, semináře ) poskytuje kynologické služby a zabývá se osvětovou činností, prací s dětmi a mládeží.


záchranář v podvěsu

záchranář se psem


zával lavina

Kromě pravidelného výcviku v terénu, se naši členové zúčastňují  pátracích akcí po  ztracených a pohřešovaných osobách, vždy na výzvu Policie ČR, příp. Hasičského záchranného sboru ČR. Sdružení disponuje mezinárodními atesty pro vyhledávání osob v terénu, vydávanými Ministerstvem vnitra České republiky. Jednotlivá pátrání probíhají většinou na území Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava a v rámci Plzeňského kraje. Při záchranných akcí také spolupracujeme s Bergwacht Bayern Zwiesel a Feuerwehr Bodenmais.

Činnost sdružení se také zaměřuje  na osvětovou činnost při propagaci zásad bezpečného pohybu v horách. Naši členové pořádají každoročně několik prezentačních akcí s praktickými ukázkami práce záchranářských psů. Všechny tyto akce jsou vyhledávanou atrakcí, především pro malé návštěvníky Šumavy. Sdružení spolupracuje již několik let se spolkem TOSCOOL, pro který naši členové zajišťují pravidelné letní tábory v Prášilech.

záchranářská skupina

ukázka zachranářských psů

ukázka výcviku psů

facebook záchranáři šumava
youtube záchranáři šumavayoutube záchranáři šumava